GRTPA je podporou pre policajný personál, z GRT( gypsy roma traveller) prostredia. Sme vnútroštátna organizácia, ale náš dosah je medzinárodný , komunikujeme  s našimi kolegami z polície z celého sveta.

GRTPA hlavným cieľom je zjednotiť a podporiť všetkých policajtov a zamestnancov, ktorí sú od GRT prostredia. Robíme to prostredníctvom podpory rovnosti a spravodlivosti  a to poskytnutím diskusného  fóra, kde členovia môžu zdieľať a diskutovať o otázkach, ktoré ovplyvňujú ich pracovný život.

Spätosť s naším hlavným cieľom je snaha podporovať dobré vzťahy medzi políciou a GRT ( gypsy roma traveller) komunitami. Snažíme sa o vytváranie priestoru, ktorý uľahčí diskusiu, rokovania a spoluprácu  medzi policajnými silami Spojeného kráľovstva, GRT komunít  a organizácií. Pritom vytvárame platformu na výmenu osvedčených postupov pri práci s GRT spoločenstvami.

Predmet činnosti:

  • podporovať  stretnutia členov a ostatných zamestnancov
  • prostredníctvom výboru, organizovať a zabezpečovať, alebo  poskytovaťe : prezentácie, stretnutia, prednášky, semináre, školenia a iné informatívne udalosti.
  • zbierať a odovzdáť informácie o všetkých záležitostiach ovplyvňujúcich ciele a výmenu týchto informácií s ostatnými orgánmi a organizáciami s podobnými cieľmi či v tejto krajine alebo v zahraničí.
  • Podporovať a vykonávať, alebo pomáhať pri podpore a vykonávaní  výskumu, prieskumov a vyšetrovaní a publikovať výsledky v prospech verejnosti a policajných služieb v súlade s cieľmi.
  • nadväzovať kontakty a vymieňať informácie a tiež spolupracovať s inými charitatívnymi organizáciami, dobrovoľníkmi a štatutárnymi agentúrami, ktoré  hľadajú rovnaké alebo podobné ciele.
  • Vytvárať cestu pre diskusiu, rokovania a spoluprácu medzi policajnými službami Spojeného kráľovstva a minoritnými organizáciami, jednotlivcami, skupinami alebo komunitami.
  • V prípade potreby pomoc vo vytváraní  nových a rozvíjaní už existujúcich stratégií.
  • Prepojenie s našimi kolegami z iných krajín EÚ.

 

Členská forma ke stažení:     Download-word